Contact: Mindy Sun  E-mail: fao@hzu.edu.cn
Tel: 86-752-2529260  Fax: 86-752-2529489
Address: Foreign Affairs Office, Huizhou University, Huizhou, Guangdong, China 516007