05/30/2012 21:39:24
Contact

05/30/2012 11:58:41
Recruitment

06/23/2008 16:57:36
History

06/03/2000 09:14:30
About Huizhou University

  • 1/1
  • 1
Contact: Mindy Sun  E-mail: fao@hzu.edu.cn
Tel: 86-752-2529260  Fax: 86-752-2529489
Address: Foreign Affairs Office, Huizhou University, Huizhou, Guangdong, China 516007